Δεν είναι θέμα δύναμης, είναι θέμα αξιοπρέπειας…

Σχόλια