Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Oυαί υμίν υποκριτές

του Πέτρου Ι. Μηλιαράκη*
«Ουαί υμίν υποκριτές» (Αλλοίμονο Σας!) Με τη φράση αυτή ο Ιησούς απήγγειλε τις επτά καταγγελίες Του κατά των υποκριτών που αφορούσαν στους Γραμματείας και στους Φαρισαίους.
Υπ’ όψιν ότι οι Φαρισαίοι εκπροσωπούσαν το Νόμο. Τηρούσαν αυστηρά τους τύπους και τις παραδόσεις και είχαν αναγορεύσει τους εαυτούς τους ανώτερους από τους υπόλοιπους του αυτού Θρησκεύματος. Οι Γραμματείς ήταν οι επίλεκτοι εκείνοι που μελετούσαν το Μωσαϊκό Νόμο. Απέδιδαν ιδιαίτερη αξία στις λεπτομέρειες. Χάριν όμως των συμφερόντων τους, έφθαναν ακόμη και στα άκρα. Η ερμηνεία των Νόμων ήταν αποκλειστικό τους δικαίωμα.