Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

Διεθνές Δίκαιο και Αμερικανική ηγεμονία

·       μακάριοι οι ειρηνοποιοί!..
Λόγω της εορτής του Χριστιανικού Πάσχα και της Ανάστασης, είναι ευκαιρία να προσφύγουμε και πάλι στις Γραφές. Με αυτό σαν προδιάθεση, ο γράφων προσφεύγει στο συγκεκριμένο μακαρισμό του «κατά Ματαθαίον Ευαγγελίου» (Ματθαίος, 5 / 9), όπου εγκαθιδρύεται ο έβδομος μακαρισμός: «μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται» (“Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God”).