Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Γ.Βαρουφάκης: Να σταθούμε επιτέλους μόνοι στα πόδια μας

blogger: Υπάρχει σοβαρός αντίλογος σχετικά με την θέση του Γ. Βαρουφάκη σχετικά με την Ευρώπη: Βλέπε:

Η φιλο-ΕΕ προπαγάνδα Βαρουφάκη κ.α. για τον “εκδημοκρατισμό” της Ευρώπης και της Νέας Διεθνούς Τάξης (Τάκης Φωτόπουλος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: